Bağışda bulunarak bize destek olun.

Ortak Gelecek için Diyalog Derneği'ne bağışlarınızla destek olabilirsiniz.

$ usd
0 212 243 59 63
Gül Hür

Gül Hür

Proje KoordinatörüÖzgeçmiş

Gül HÜR, lisans derecesini 2014 yılında Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden aldı. Lisans öğrenimi boyunca Amerika’da Work and Travel ve Avusturya’da Erasmus Staj programları kapsamında yurt dışında deneyim kazandı. Mezuniyetinin ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi Tarih yüksek lisans programına burslu kabul edildi. Alternatif tarih, sözlü tarih, maduniyet çalışmaları, Ortadoğu çalışmaları, Kürt sorunu, Alevi çalışmaları gibi alanlara olan merakı ile Dersim 1938 katliamını anlatan ağıtlara odaklandı. Tez yazımına başlamadan önce yaz döneminde, University of Toronto’da Genocide and Human Rights Studies alanında eğitim aldı. Bilgi Üniversitesi’nde ALTO(Alevi Toplulukları Çalışma Birimi) ve Kürdoloji Çalışma Birimlerinin etkinliklerini takip ederek Zazaca Çalıştayı’nın organizasyonunda asistanlık yaptı. Bugün hala konferans düzenlemelerinde asistanlık yapma ve metin düzenleme gibi işlerde çalışan Gül, yüksek lisansının ikinci senesinde olup İstanbul Bilgi Üniversitesi Tarih bölümünde tezini yazmaya devam ediyor.

gulhur@ortakgelecek.org