Bağışda bulunarak bize destek olun.

Ortak Gelecek için Diyalog Derneği'ne bağışlarınızla destek olabilirsiniz.

$ usd
0 212 243 59 63
Biz kimiz?

Yönetim Kurulu

 

Ortak Gelecek için Diyalog Derneği'nin 28 Mart 2014 tarihinde gerçekleştirdiği Genel Kurulunun ardından Yönetim Kurulu oy birliği ile seçilerek göreve başlamıştır

 

Baybars Örsek

Yönetim Kurulu BaşkanıÖzgeçmiş

Ferdi F. Özsoy

Yönetim Kurulu Başkan YardımcısıÖzgeçmiş

Koray Kaplıca

Genel SekreterÖzgeçmiş

Bengi Cengiz

Yönetim Kurulu ÜyesiÖzgeçmiş

Batuhan Ersun

Genel KoordinatörÖzgeçmiş

Denizcan Sarı

Dijital Operasyonlar KoordinatörüÖzgeçmiş

Gül Hür

Proje KoordinatörüÖzgeçmiş

Ortak Gelecek için Diyalog Derneği


Vizyon

Ortak Gelecek İçin Diyalog Derneği; toplumun farklı kesimlerinin uyum içinde bir arada yaşadığı, özgürlüklerin müzakere edilmediği, kişilerin potansiyellerini en etkili biçimde gerçekleştirebildikleri ve bu özellikleriyle dünyaya ilham veren bir Türkiye hayaline katkı sunar.


Misyon


Ortak Gelecek İçin Diyalog Derneği; genç, yenilikçi, kapsayıcı ve şeffaf yapısıyla 16 Ocak 2014’ten bu yana sivil toplum içerisinde farklı çalışmalar sürdürür.


Tüm toplumsal kesimlerin sorunlarını, çözüm önerilerini ve geleceğe dair hayallerini ayrımcılığa uğramadan kamuoyu ile paylaşabildikleri ve karar alıcılar üzerinde etki yaratacak iletişim kanallarına erişebildikleri platformlar yaratılması için çalışır.

Teknolojik yenilikleri kullanarak hayata geçirdiği proje, etkinlik ve araçlar ile siyasetten doğruluk talep eden, toplumsal diyaloğu teşvik eden ve gençlerin siyasete ve sivil topluma yapıcı katkılarını önemseyen çalışmalar ortaya koyar.

Amaçlar

Ortak Gelecek için Diyalog Derneği; siyasi katılım, temsiliyet, siyasi sorumluluk, şeffaflık alanlarında çalışmalar yaparak Türkiye’de demokrasinin araçlarına ulaşımı ve genç kitleleri bu demokratikleşme hareketine ortak etmeyi kendine amaç olarak belirlemiştir.

Öncelikler

Ortak Gelecek için Diyalog Derneği; adalet, özgürlük, eşitlik, çeşitlilik, insan hakları, hukukun üstünlüğü ve müzakerenin içinde bulunduğu temel demokratik değerleri kendi öncelikleri olarak belirler. Türkiye toplumunun her türlü farklılığıyla eşit ve demokratik bir yapıda yaşama kararlılığı derneğimizin en önemli motivasyon kaynağını oluşturmaktadır.

Yönetişim

Ortak Gelecek için Diyalog Derneği; gönüllü tabanlı bir yapı olarak faaliyet göstermektedir. Çalışmaları koordine eden kadro da geleneksel hiyerarşik örgütlenme yapısından uzak katılımcı ve yatay liderlik prensiplerini öne alacak şekilde yapılandırılmıştır. Derneğin amaçları ve öncelikleri doğrultusunda çalışmaların yürütülmesinde geniş çaplı katılım ve demokratik yönetişim ilkeleri esastır.