18
Haz

‘Doğruluk Payı’ yayın hayatına başladı

17 Haziran 2014
Dünyada bir çok gelişmiş demokraside örneklerine rastlanabilecek ‘fact checking’, Türkçe karşılığı ile ‘veri doğrulama’ sitesi http://www.dogrulukpayi.com yayın hayatına başladı. Ortak Gelecek için Diyalog Derneği tarafından kar amacı gütmeyen bir çalışma olarak gerçekleştirilen Doğruluk Payı günlük olarak Türkiye’deki siyasetçilerin ve gündem belirleyen aktörlerin demeçlerinde kullandıkları doğrulanabilir iddiaları analiz ederek belli kriterlere göre derecelendirecek ve bu analizleri kamuoyuyla paylaşmaya 17 Haziran 2014 tarihi ile başladı.
Proje ile ilgili bilgi veren Doğruluk Payı Genel Koordinatörü Koray Kaplıca, Türkiye’deki mevcut politik kültürün değerler üzerinden kutuplaştıran bir söylemle zehirlendiğini ve oluşan siyasi atmosferde sorumlu siyaset ilkesinin gerilere itildiğini belirtti. Doğruluk Payı projesi ile siyasetçileri açıklamalarında daha doğru ve makul veriler kullanmasına teşvik etmeyi amaçladıklarını belirten Kaplıca, Türkiye’de demokratikleşmenin ancak katılımcı, şeffaf ve sorumlu bir siyasi kültürle kalıcı hale geleceğini vurguladı.

Türkiye’nin demokratikleşme serüveninde şeffaflık, siyasi sorumluluk ve diyaloğun rolünü anlatmak ve önemini artırmak misyonuyla16 Ocak 2014’te kurulan Ortak Gelecek için Diyalog Derneği İstanbul merkezli olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Daha fazla bilgi için 0212 243 5963 info@dogrulukpayi.com