10
Kas

Olağanüstü Genel Kurul Çağrısı

Değerli Ortak Gelecek için Diyalog Derneği üyeleri,

Derneğimiz Yönetim Kurulu’nun 28 Ekim 2014 tarihinde almış olduğu Olağanüstü Genel Kurul kararı doğrultusunda;
1. Toplantı 12 Kasım 2014 Çarşamba 12:00’da dernek merkezinde, çoğunluk sağlanamaması halinde 2. Toplantı 19 Kasım 2014 Çarşamba 12:00’da dernek merkezinde,
Dernek Tüzüğünün değişikliğini içeren tek maddenin görüşülmesi için toplanacaktır.
Katılımlarınız arz olunur.