Bağışda bulunarak bize destek olun.

Ortak Gelecek için Diyalog Derneği'ne bağışlarınızla destek olabilirsiniz.

$ usd
0 212 243 59 63
Projeler

 Dogruluk Payi

Doğruluk Payı; Türkiye’de siyasi aktörlerin vatandaşlara karşı sorumlu, seçmenin ise siyaseten daha bilgili olmasına katkı sağlamayı amaçlayan, tamamıyla bağımsız bir kuruluşa sahip Ortak Gelecek için Diyalog Derneği’nin girişimidir. Haziran 2014 tarihinden bu yana Doğruluk Payı ekibi olarak, Türkiye’de siyaseti etkileyen aktörlerin demeçlerini günlük olarak takip edip, bu demeçlerin doğruluğunu kamuya açık kaynaklardan kontrol etmekte ve sonuçlarını dogrulukpayi.com üzerinden kamuoyuyla paylaşmaktayız.

 

Uluslararası alanda 20’yi aşkın ülkede, 75 farklı proje bizim yaptığımız “fact-checking” işi ile uğraşıyor. Doğruluk Payı ise bu alanda Türkiye’deki ilk ve tek çalışma.

Doğruluk Payı olarak temelde, değerler siyasetinden veriler siyasetine geçiş için bir ortam yaratmayı amaçlamaktayız. Türkiye siyasetinde hesap verebilir bir siyasi dil kullanımını yaygınlaştırmak amaçlarımızın en üstünde yer alıyor.

Bir buçuk yıldır yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda Ocak 2016 itibariyle 175 siyasi aktörün demecini kontrol ettik; bu demeçlerden de 550’yi aşkın analiz ortaya çıkarttık. Doğruluk Payı’nın ilerleyen yıllardaki hedefi, Türkiye’de siyasetin açılış sayfası  olmaktır.

Hedeflerimize ulaşmak için çalıştığımız bu yolda bizi motive eden gelişmelerden bazıları 2015 yılında Sabancı Vakfı tarafından “Fark Yaratan” seçilmemiz; yine aynı yılda Uluslararası Şeffaflık Derneği tarafından da “En İyi Sivil Girişim” ödülüne layık görülmemizdi kuşkusuz.

www.dogrulukpayi.com
www.twitter.com/dogrulukpayicom
www.facebook.com/dogrulukpayi
www.youtube.com/dogrulukpayi

Kayda Değer

Türkiye’de çok sesliliği ve gençlerin sosyal farkındalığını arttırmak için gençleri ağırlıklı olarak insan hakları, çevre, politik süreçler, hukuk, sosyal haklar, sivil topluma genç katılımı gibi konularda, kendi istedikleri alanda özgürce konuşmaya davet ettik ve bu çağrımıza kendini ifade etmek isteyen yüzlerce genç evet dedi. Böylece Kayda Değer projemiz başlamış oldu.

 

Mart 2015’te, Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen 100 genç, İstanbul’da Bilgi Üniversitesi Enerji Müzesi’nde kurulan stüdyoda mikrofonu eline aldı ve Türkiye’nin geleceğine dair hayallerini önce stüdyodaki izleyicilerle, daha sonra da internet üzerinden Türkiye ile paylaştı.

 

Projemiz kapsamında katılımcılar kaydadeger.com adresi üzerinden on binlerce kişiye ulaştı ve fikirlerini paylaşmış oldu.Bu projede ana hedefimiz, düşüncelerin “özgürce” dile getirilebilmesi ve farklı illerden gelen farklı bireylerin belki de kimseye anlatamadıkları fikirlerini, yorumlarını dinleyebilmekti.

 

Projemizde ülkemizin dört bir tarafından gelen gençlerle diyalog geliştirip tartışmalara katılmamız aslında isteğimiz olan tek bir şeye hizmet ediyordu o da gençliğin ortak dilini, “biz”i hep birlikte yeniden yaratmak.

Kayda Değer projemizin ikinci dönemini 2016 yılının Nisan ayı içerisinde yine İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştiriyor olacağız. Ayrıntılar için bizi takipte kalın.

Kayda Değer Web Sitesi
Kayda Değer Facebook
Kayda Değer Twitter
Kayda Değer Youtube


ortakgelecek_turkey_exchange_brooklyn_college

Brooklyn College, City University of New York ve Ortak Gelecek için Diyalog Derneği tarafından düzenlenen, Brooklyn College lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin katılım gösterdiği Turkey Exchange Eğitim program Ocak 2016 içerisinde İstanbul’da gerçekleşti.

 

Türkiye: İstanbul’un Keşfi: Geçmiş ve Günümüz

(Bir Modern Türkiye Tarihi)

 

Programın amacı geç Osmanlı ve modern Türkiye tarihini öğrencilere aktarmaktı. Siyasi ortam, toplum, tarih ve mimarinin iç içe geçtiği bir eğitim planlandı. Eğitimlerin yanı sıra İstanbul’un görülmeye değer ve eğitim içeriklerine de katkı sağlaması olası yerlerinden olan Sultanahmet Camii, Ayasofya Müzesi, Aşkenaz ve Neve Şalom Sinagogları ve Rum Ortodoks Patrikhanesi öğrencilere tanıtıldı.

 

Eğitimler iki kısıma ayrıldı, ilk kısımda geç dönem Osmanlı tarihi ve toplumsal şartların incelenmesi planlandı. İkinci kısımda ise modern Türkiye incelendi. Eğitimlere kendi alanlarında uzman akademisyenlerin yanı sıra birçok gazeteci, kadın ve LGBT hakları savunucuları, azınlık grupları temsilcileri de katıldılar.

Twitter Sayfası
Facebook Sayfası


Galata SerileriÇatışma yerine uzlaşıyı, kavga yerine diyalogu, hasımlık yerine ortaklığı ön plana alan “Ortak Gelecek” idealine ön yargısız bir şekilde katkı sağlamayı hedefleyen gençlerin alanlarında önde gelen isimler ile buluşturan Galata Serileri yeni bir toplumsal dilin yeşermesini hedefliyor, alternatif bir bilgi alışverişini mümkün kılıyor.

Galata Serileri etkinliklerimizi incelemek ve aktif buluşmalara kayıt yaptırmak için tıklayınız.

ogdliderlogo

Ortak Gelecek İçin Diyalog Derneği, Türkiye’de sivil toplum bilincini güçlendirmek ve etkin kılmak; toplumun genç kesimlerinin aktif yurttaşlar olarak hak ve sorumluluklarının bilincinde olmalarını, bir araya gelme özgürlüğünü gençler arasında sahiplendirmek, kendi fikir ve düşüncelerini özgürce ifade edebilmelerini sağlamak, gençlerin demokrasinin araçlarına ulaşımını arttırmayı ve genç kitleleri; daha fazla katılımcılık talebine ortak etmeyi kendine amaç olarak belirlemiş bir yapılanmadır.

Ortak Gelecek Liderleri’ kapsamında sivil toplumun genç ve katılımcı temsilcilerine yönelik teorik ve pratik yönü güçlü eğitimler verilmektedir.

ogdliderlogo

Genç Dostu Kentler Endeksi (GDKE) projesi Mart 2016 – Mart 2018 dönemine yönelik İsveç Başkonsolosluğu desteği ile gerçekleştirilmektedir. Ortak Gelecek İçin Diyalog Derneği ortaklığında yürütülecek proje, temel olarak kapasite gelişimi ve katılım hakları temelinde farkındalık yaratmayı, gençliğin (yerel) karar alma süreçlerine dâhiliyetini ve kentlerine olan aidiyetini artırmayı, gençler için daha yaşanabilir kentler yaratmayı ve gençliğin katılımını sürdürülebilir kılmayı hedeflemektedir. Bu bağlamda proje, merkezi ve yerel yönetimlerin gençliğin ihtiyaçlarını ve önceliklerini görebileceği, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör çalışmaları için altlık olabilecek ve katılım konusunda bir destek mekanizması ve temel bir araç ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Genç Dostu Kentler Endeksi hakkında bilgi almak için tıklayınız.

Ortak Gelecek için Diyalog Derneği tüm projelerinde bağımsızlık ilkesine bağlı kalarak, Türkiye’nin ‘Ortak Gelecek için Diyalog’ ihtiyacını temel alır.
Çalışmalarımızda hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa yakınlık gösterilmemektedir.
Katılımcı bir sivil toplum anlayışı için yaratıcı ve özgün fikirler ile çalışmalarımızı gerçekleştirmekteyiz.
Ülkemizin sahip olduğu genç ve dinamik nüfusun ortak gelecek ideali doğrultusunda buluşmasını sağlayacak bütünleştirici bir anlayışa sahip çıkılmaktadır.